Перелік матеріалів з охорони праці та безпеки

життєдіяльності ДНЗ «Катюжанське ВПУ»

 

Матеріально-технічне забезпечення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності
Технічний паспорт кабінету
  Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності
1. Нормативно-правове забезпечення
1.1. Положення про організацію охорони праці в ДНЗ «Катюжанське ВПУ»
1.2. Положення про службу охорони праці в  училищі
1.3. Положення про комісію з питань охорони праці училища
1.4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці у ДНЗ «Катюжанське ВПУ»
1.5. Програма навчання з питань охорони праці та БЖД для педагогічних працівників училища, працівників технічного обслуговування  персоналу
1.6. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для працівників училища ,які зайняті на роботах з підвищеною небезпечністю
1.7. Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року
1.8. Наказ «Про організацію роботи з охорони праці в училищі»
1.9. Наказ «Про призначення  відповідальних осіб за охорону праці »
1.10.Наказ «Про організацію проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці в училищі »
1.11.Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 1
1.12.Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 2
1.13.План заходів щодо  запобігання травматизму та поліпшенню протипожежної безпеки на 2017-2018 навчальний рік
2. План роботи кабінету на поточний навчальний рік.
3. Перспективний план розвитку та оснащення кабінету.
4. Журнали реєстрації:
4.1.Нещасних випадків з учнями і працівниками
4.2.Проведення первинного, позапланового, цільового інструктажів з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності
4.3.З оперативного контролю за станом охорони праці.
5. Матеріали, які відображають результати атестації  робочих місць майстрів виробничого навчання та робочих місць за умовами праці.
6. Дидактичне забезпечення для контролю знань, умінь і навичок учнів.
7. Тематичні плани і програми навчання з предметів «Охорона праці» і «Безпека життєдіяльності»
7.1.Поурочно-тематичні плани з предмета «Основи охорони праці» для  всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
7.2.Поурочно-тематичні плани з предмета «Охорона праці в галузі» для студентів всіх спеціальностей
7.3. Тестові завдання «Основи охорони праці»
7.4. Тестові завдання з предмета «Основи охорони праці» за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
7.5. Тестові завдання з предмета «Основи охорони праці» за професією «Кухар»
7.6. Тестові завдання з предмету «Основи охорони праці » для навчання працівників училища
7.7. Методична розробка уроку
8. Матеріали ,що відображають  спільну роботу завідувача кабінетом з інженером з охорони праці ,старшим майстром, методичною комісією, педагогічними працівниками навчального закладу.
9. Участь у підготовці та проведенні педагогічних та методичних рад, засідань методичних комісій, педчитань, навчанні та перевірці знань з питань охорони праці.
 10. Забезпечення підручниками  та літературою кабінету «Охорони праці»:
11. Поурочно-тематичні плани з предмета «Основи охорони праці» за професіями:
11.1 «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування»
11.2 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
 11.3 «Слюсар з ремонту автомобілів»
11.4 «Кухар»
11.5 «Офіціант»
11.6 «Оператор комп’ютерного набору»
12. Електронні посібники. Література на електронних носіях
13. Додаткова література на електронних носіях.
14. Перелік фахових журналів