Обрати сторінку

Інклюзивна освіта

Внаслідок особливостей, пов’язаних зі станом здоров’я, психіки, розумового розвитку, стану аналізаторів, нервової системи, здобувачі освіти з особливими освітніми потребами є надзвичайно вразливими щодо впливів з боку як макросоціуму, так і мікросоціуму. Їм набагато складніше пристосуватися до умов суспільства, побудувати стратегію і тактику власного життєвого шляху, оволодіти навіть нескладними знаннями, уміннями, навичками. Суспільство готове надати цим людям психологічну, педагогічну, соціальну підтримку та супровід. Одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти у наш час є сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.  Стратегічним підґрунтям для цього є Конвенція ООН про права людей з інвалідністю,ратифікована Україною у 2008 році, Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими потребами тощо.

Саме в закладах професійної (професійно-технічної) освіти кожна людина може показати свою індивідуальність. Стратегія розвитку інклюзії  закладу професійної (професійно-технічної) освіти — це не просто сума якихось пропозицій зі здійснення в закладі освіти додаткових дій та ініціатив по відношенню до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у ній розкриваються способи позитивної зміни закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до інклюзивних цінностей. «Повноцінна участь» у концепції інклюзії — це спільне навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у навчанні з іншими здобувачами освіти, співпраця з ними, набуття спільного досвіду. Вона передбачає активне залучення до освітнього процесу кожного здобувача освіти й безумовне прийняття кожного здобувача освіти таким, яким він / вона є. Інклюзія починається з того, що визнається наявність відмінностей між здобувачами освіти. Під час розвитку інклюзивного підходу до навчання такі відмінності враховуються і є основою освітнього процесу. За такого підходу можуть також знадобитися істотні зміни у освітньому  середовищі.

Інклюзивна освіта необхідна в першу чергу для дітей з обмеженими особливостями, адже вони мають право на таку ж освіту, як і всі. Потрібно пропагувати толерантне ставлення до особливих дітей.

Інклюзія – спосіб інтегрувати дитини з особливими освітніми потребами, дитини з інвалідністю в суспільство дітей з нормальним розвитком.

    Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

   Перевага  інклюзивної освіти для інших здобувачів освіти:

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
 • Діти вчаться співробітництву.
 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

   Перевага  інклюзивної освіти для педагогів ,  майстрів виробничого навчання, інших спеціалістів:

 • Викладачі, майстри виробничого навчання інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Викладачі, майстри виробничого навчання  оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що життя і побут людей з обмеженими можливостями мають бути якомога більше наближені до умов і стилю життя усієї громади.  Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя.

Для ознайомлення:

Закон України «Про охорону дитинства» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

Конвенція ООН про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конвенція про права осіб із інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Факультативний протокол до Конвенції про права осіб із інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72

Докладніше про інклюзивну освіту