Обрати сторінку

Спорт і ми

Фізична культура і спорт – засоби становлення гармонійно розвиненої особистості. Вони допомагають зосередити усі внутрішні ресурси організму на досягненні поставленої мети, підвищують працездатність, дозволяють втиснути в рамки короткого дня виконання усіх намічених справ, виробляють потребу в здоровому способі життя.
Цьому певною мірою сприяє проведення в училищі різноманітних спортивно-масових та оздоровчих заходів.
Метою фізичного виховання в училищі є сприяння всебічному розвитку особистості за допомогою формування фізичної культури учня. Складовою фізичної культури є: міцне здоров’я, хороший фізичний розвиток, оптимальний рівень рухових здібностей, знання і навички у сфері фізичної культури, мотиви й освоєні способи здійснювати фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність.
Досягнення мети фізичного виховання забезпечується вирішенням таких основних завдань, спрямованих на:
-зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку;
-навчання життєво важливим руховим умінням і навичкам;
-розвиток рухових (кондиційних і координаційних) здібностей;
-набуття необхідних знань у сфері фізичної культури і спорту;
-виховання потреби й уміння самостійно займатися фізичними вправами, свідомо застосовувати їх із метою відпочинку, тренування, підвищення працездатності та зміцнення здоров’я;
-сприяння вихованню моральних і вольових якостей, розвиток психічних процесів особистості.
Комплексна програма основних форм фізичної культури в навчальному закладі становить цілісну систему фізичного виховання. Всі її компоненти складаються із взаємопов’язаних частин: уроки фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи, позакласна робота, фізкультурно-масові заходи  та спортивні змагання.