Обрати сторінку

Викладачу – предметнику

Викладачам загальноосвітніх предметів

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/ (Методичні рекомендації)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednyaosvita/navchalniprogrami/navchalniprogramidlya-10-11-klasiv (Навчальні програми)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68Las2gn0q2MPyIWSWxVdwzmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027 (Рекомендована література)